Naš vinograd

Vinograd Na malenom brijegu Vinarije Siber, prostire se na 10 hektara sjajne i kvalitetne zemlje globalno prepoznatog erdutskog vinogorja. Vinograd je zagrljen Dunavom, u naručju zacjelo najljepšeg dunavskog meandra, blago nagnut u smjeru od sjevera prema jugu, na rubu slikovitog mjesta Erdut, na samoj granici sa Srbijom, nedaleko  Mađarske. Na nadmorskoj visini od 150 metara, vinograd je obnavljan novim nasadima ’03. i ’09. godine. Specifičnost mikroklime vinograda, uvjetovane nadmorskom visinom i blizinom Dunava, moćne europske rijeke, zrcali se u činjenici kako Na malenom brijegu broji jednaku količinu sunčanih dana u godini poput najjužnijeg hrvatskog grada Dubrovnika. Dolaskom u vinograd, osim vina ne propustite brojne vidikovce s obala Dunava, prekrasnu prirodu kojom je zaogrnut Erdut. I dodajmo još nekoliko činjenica, postojanje starog podruma ukopanog u erdutski brijeg, sa stalnog temperaturom od 13 celzijevih stupnjeva, kao i kušaonicu vina, a koja može primiti velika društva ljudi dobre volje.